Karedent – Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Genel Anestezi ve Sedasyon Altında Diş Tedavisi

Genel Anestezi ve Sedasyon Altında Diş Tedavisi Nedir?

Çocuk ve yetişkin hastalarda gerekli görüldüğü durumlarda genel anestezi altında dental implant tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz.

Sedasyon ve Genel Anestezi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Diş hekimi korkusu olan veya iletişim kurulamayan çocukların diş tedavilerini yapabilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Böyle durumlarda tüm çürük dişlerin tedavileri ve fluorid uygulamaları çocuğu, aileyi strese sokmadan sedasyon veya genel anestezi altında tek seferde yapılabilmektedir.

Genel Anestezi Nasıl Uygulanır?

Genel anestezi yapılması planlanan çocuk bir gün önce genel anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek anestezi almasında herhangi bir sakınca olup olmadığı kontrol edilir. Ertesi gün hasta 6-8 saat aralığında aç olarak hastaneye gelerek yatış yapar. Genel anestezi randevusu saatinden bir saat önce çocuğa meyve suyuna karıştırılarak sedatif verilerek rahatlaması sağlanır. İlacın etkisiyle hafif uyku haline geçen hasta ameliyathaneye alınır. Bu sayede anne babasından ayrıldığını hissetmez. Pedodontist genel anestezi altında tüm dişlerin tedavisini ve koruyucu uygulamaları ortalama olarak 1-2 saat içerisinde gerçekleştirir. Genel anestezi altında diş tedavileri ilk dişlerin çıktığı 1 yaşından itibaren her yaşta gerçekleştirilebilmektedir. Tedavi süresi yapılacak olan işlem sayısına göre değişir. İşlem sonrasında anne ve babaları ile birlikte 1-2 saat kadar dinlenme odasında dinlendirilen çocuklar daha sonra evlerine gönderilir. Okula giden çocuklar ertesi gün rahatlıkla okula gidebilirler. İşlem sonrasında dikkat edilmesi gereken en önemli şey düzenli ve doğru bir yöntemle diş fırçalamaya devam edilmesidir. 

Genel Anestezi Kimlere Uygulanabilir?

  • Fiziksel engeli bulunan çocuklara
  • Zihinsel engeli bulunan çocuklara
  • Restoratif veya cerrahi tedaviye gereksinimi olan ancak akut enfeksiyon, anatomik varyasyonlar veya alerji nedeniyle lokal anestezi uygulanamayan çocuklara
  • Acil tedaviye gereksinimi olmasına rağmen iletişim kurulamayan çocuklara
  • Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklara 
  • Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuklara
  • Herhangi bir nedenle (uzak yerde oturulması, alerjik reaksiyon riski vb.) tedavisinin tek seansta tamamlanması gereken çocuklara 
  • Sedasyon ve Genel Anestezi Arasındaki Fark Nedir?

Sedasyon bilinçli ve derin sedasyon olarak değerlendirebiliriz. 
Orta Dereceli Sedasyon ( Bilinçli Sedasyon): İlacın etkisiyle hastanın bilinç düzeyinde hafif bir azalma ile birlikte hastanın bağımsız ve devamlı olarak hava yolunu koruyabildiği, fiziksel uyarılara ve sözlü komutlara uygun bir şekilde yanıt verebildiği durumdur. 
Derin Sedasyon: İlaca bağlı olarak bilinç düzeyinde azalmanın kontrol edilebildiği bununla birlikte hastanın koruyucu hava yolu reflekslerinin kısmen veya tamamen kaybolduğu, sözlü komutlara yetersiz yanıt ile karakterize durumudur. Hasta kolaylıkla uyandırılamamakta fakat tekrarlayan sözlü ya da ağrılı uyarılara anlamlı cevap verebilmektedir.
Sedasyon ile yalnızca çekim yapılabilmektedir. 
Genel Anestezi: İlaçlarla sağlanan, geri dönüşümlü, ağrılı uyarana bile yanıtın olmadığı bilinç kaybı durumudur. 
Korkusu, endişesi olan veya engeli bulunan çocukların diş tedavileri ülkemizde çocuk diş hekimleri için çözümlenmesi gereken ciddi bir problemdir. Ülkemizde çocuklardaki çürük oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlerin çok üstünde olup özellikle uyumsuz çocuklarda tedavi yapılamadığından çekilen süt dişleri, ortodontik tedavi gereksinimini artırmaktadır.