Karedent – Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Çekimi

Diş Çekimi Nedir?

Günümüz Diş Hekimliğinde ana prensip hastanın kendi dişlerini koruyucu tedaviler(dolgu, kanal tedavisi vs.) uygulayarak mümkün olduğunca ağızda tutmaktır. Ancak bazı durumlarda koruyucu tedavilerle kurtarılamayan dişlerin çekimi gerekmektedir.

 • Restore edilemeyecek boyutta doku harabiyeti olan dişler,
 • Aşırı mobil (sallanan)dişler,
 • Kök uçlarında enfeksiyon odakları meydana gelmiş dişler,
 • Ortodontik (çapraşık dişlerin düzeltilmesi) tedavi amaçlı,
 • Uygulanacak diş protezinde protez estetiğini ve fonksiyonelliğini bozacak durumda olan dişler,
 • Gömülü dişler çekilir.

Gömülü Dişler

Sürme zamanı gelmesine rağmen çenedeki yer darlığı, dişin sürme yönündeki anormallik vb. durumlar nedeniyle süremeyen, kemik içinde gömülü vaziyette kalan dişlere gömülü dişler denir. Genellikle alt ve üst çenedeki yirmi yaş dişlerinde ve üst canin (köpek) dişlerinde gömülü kalma görülür. Gömülü dişler ağız cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir.

Gömülü dişlerin sıklıkla neden olduğu şikayetler :

 • Özelikle yarım gömülü (kısmen sürmüş) dişler ile diş eti arasında temizlenemeyen cep şeklinde bir bölge oluşur. Bu bölge, birikecek yiyecek artıkları ve bakteriler nedeniyle bir enfeksiyon odağı haline gelir. Bu duruma tıbbi ismi ile perikoronit denir. Şiddetli ağrıya ve ağız açıp kapatmakta güçlüğe neden olur.
 • Gömülü dişin bulunduğu yere bağlı olarak ciddi ağrılar meydana gelir. Hatta bu ağrılar hasta tarafından baş ağrısı, kulak ağrısı, göze vuran ağrı olarak nitelendirilir.
 • Gömülü diş komşu dişleri itekleyerek-sıkıştırarak çapraşıklığa neden olabilir.
 • Kemik içinde gömülü kalmış olan dişin etrafında kist meydana gelebilir ve bu kist kemiği eriterek büyür. Çene kemiği kist nedeniyle güçsüzleştiği için kemikte kırılmalar meydana gelebilir.

Gömülü dişler kimi zaman şikayete neden olmazlar. Ancak bir şikayet unsuru olmasa bile gömülü durumdaki dişlerin; kist oluşturabilme potansiyeli olduğu,diğer dişleri sıkıştırarak çapraşıklıklara neden olabileceği,komşu diş köklerinde rezorbsiyon (eritme) yapabileceği için çekilmesi gerekir.

Gömülü Diş Operasyonu:

Gömülü diş operasyonu lokal anestezi altında yapılan cerrahi bir işlemdir. Ameliyat esnasında diş etinde küçük bir insizyon (kesi) yapılarak diş yerinden çıkarılır ve dikiş atılarak operasyon bitirilir. Dişin pozisyonuna ve bulunduğu yere bağlı olarak dişlerin çıkarılmasında bazen çene kemiğinden de aşındırma yapılabilir.

Operasyonun süresi ve zorluğu dişin pozisyonuna ve seviyesine göre değişiklik gösterir.

Apikal Rezeksiyon (Kök ucu ameliyatı)

Diş kökünde oluşan iltihabi durumlarda, kök ucu ve etrafında oluşan iltihabi dokunun operasyonla alınması işlemidir. Ön kesici grup dişlerde sıklıkla yapılan ve başarılı sonuçlar alınan bir işlemdir.

Apikal rezeksiyon;

 • Diş kökünün aşırı eğri olması durumunda kanal tedavisinin tam yapılamadığı durumlarda,
 •  kök ucunda kist oluşması durumunda
 • yapılan kanal tedavisine rağmen rahatsızlığın geçmemesi durumunda uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir.